Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 5
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10
2. upomínka 20
3. upomínka 30
Upomínací dopis 50

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.